Bij het woord "chemie" denkt men vaak aan milieugevaarlijke stoffen en vervuiling. Om te voorkomen dat het milieu ook daadwerkelijk onnodig belast wordt, probeert Parvus de afvalstroom zoveel mogelijk te beperken en maken wij (daar waar mogelijk is) gebruik van "milieuvriendelijke" grondstoffen in onze richtrecepturen.

Proeven worden bij Parvus altijd eerst op laboratoriumschaal gedaan, waardoor de hoeveelheid afval gering blijft. Vloeistoffen die afgevoerd moeten worden, zullen wij altijd zoveel mogelijk bewerken zodat deze polymeriseerbaar zijn en vervolgens als kunststof kunnen worden afgevoerd. Zodoende voorkomen we dat de vloeistof gaat lekken en in de grond terechtkomt.

De polymeerchemie heeft echter ook tot voordeel, dat er oplosmiddelvrij kan worden gewerkt, waardoor het milieu aanzienlijk minder wordt belast dan met conventionele droogmethoden.